An Algorithm for Optimal Pigouvian Taxes Without Benefits Data