Value of split-bolus multidetector-row CT technique in the quantitative assessment of pancreatic enhancement [Pankreatik tutulumun kantitatif değerlendirilmesinde bölünmüş-bolus multidetektör-dizi BT tekniğinin değeri]