Preliminary results on ecotoxicological investigation on gray whales (Eschrichtius robustus) in the san Ignacio lagoon (Mexico)